Se Pèp ki bay pouvwa!

Post Reply
Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Se Pèp ki bay pouvwa!

Post by Ezili Danto » Wed Feb 22, 2006 1:10 am

[quote]Komite kont Jenosid an Ayiti
  • Nòt pou laprès
    Gaye Prese

Pou verifikasyon:
Alexandre Colas, 908-451-9600
Dahoud Andre, 718-848-0303

21 Fevriye 2006
Se Pèp ki bay pouvwa!

Komite Kont Jenosid an Ayiti mete chapo li bien ba devan chwa mas popilè yo fè 7 Fevriye ki sòt pase a. Yo pran seleksyon blan an ak tchoul li yo te pral fè a epi yo fè l tounen yon eleksyon tout bon vre. Yon lòt fwa ankò yo chape anba pyèj boujwazi lokal la, enperyalis meriken, kanadyen, franse te simaye sou wout yo. Yo krache sou tout kandida ki te reprezante enterè gouvènman gwo peyi yo. Eleksyon Prezidan Preval la montre lemonn antye mas yo ap veye. Yo pa p dòmi. Prezidan Preval dwe sèvi manda 5 an pèp la bali a san manke yon jou. Pèp Ayisy
en an dwe klè genyen yon eleksyon pa vle di nou libere pou sa. Genyen yon eleksyon pa vle di mizè nou fini.

Fòk tout pwogresis ki gen diyite touse manch chemiz yo epi mete ansam pou konbat okipasyon an. Nou mande Prezidan Preval liberasyon tout prizonye politik yo prese prese. N ap reklame arestasyon Louis Jodel Chamlain, Guy Philippe ak tout lòt asasen ki te fè ekzaksyon sou pèp la nan 2 zan ki sot pase la a. Fòk lajistis mete anba kòd e jije tout manm konsey elektoral la ki te patisipe nan frod elektoral.

San pèdi tan Prezidan Preval dwe pousib dosye restitisyon dèt lendepandans lan. Kòb sila se lajan peyi a Lafrans te vòlò ak kouto nan gagann nou. Retou prezidan Aristide an Ayiti pa bagay ki regade okenn gouvènman etranje. Batay pou liberasyon pèp ayisyen pa ka fèt nan negosyasyon ni nan mande padon. Batay sa a dwe reyalize nan tèt poze sou direksyon bon jan òganizasyon k ap asire ajanda mas popilè yo pase anvan tout lòt bagay. Prezidan Preval pa dwe janm bliye se pa ni gwo peyi oswa boujwa k
ap pran pòz zanmi l jodi a yo ki te remete l sou pouvwa a. Se vòt pèp la, vijilans li nan bare anwo bare anba pou asire mannigèt konsèy elektoral tèt chat la pa t pase epi san l ki koule ki fè jodi a Prezidan eli peyi a rele Rene Garcia Preval.

Djòb tout sitwayen konsyan se òganize, òganize, òganize.

Viv lit mas popilè yo!

Aba tout mannigèt pou rekolonize peyi a!


Rezistans Dan Fè jouk sa kaba![/quote]

Post Reply