Ann Pale de ki jan nou kap ede Ayiti !!

Post Reply
Michel Nau_

Ann Pale de ki jan nou kap ede Ayiti !!

Post by Michel Nau_ » Thu Jan 12, 2006 2:11 pm

An nou komanse avek ti bagay piti pou nou fini ak gwo zafe.
Map komanse avek 2 e 3 zide pou le moman e map bay lot moun sou forum youn chans pou yo komplete lis ide a.

Premiye ide ki vin'n nan tet mwen:
Nou pa gen GirlScouts-- Cookies ki pou fe fund raising pou'm ranmase lajan pou lekol an Ayiti.
Min chak fin sezon lekol ozetazini e o kanada, nou kap mande paren ki gen pitit yo lekol pou yo fe youn program pou ranmase res cahie, plim ak kreyon pandan e apre sezon lekol.

Voye bagay sa yo bay Boy&GirlScout d'Ayiti pou yo distribiye nan provins pandan 3 moi vakans yo.
Le konsa le octob rive, ti ekoliye Ayisiyen ap gen materiyel skole'r pou yo komanse travay.
Bagay sa yo pa peze anpil e pa koute che selman bonn volonte. Lage yo nan min moun nan airport ki pral an Ayiti.

Deziem'm ide !
Bagay ke nou kap fe se ouvri e finanse kantin'n nan ti lekol nan katie defavorize yo.
Youn manje ki pa koute che e ki pa peze anpil, e ki fasil pou kwit santraka se ti soup noodle ramen yo ki koute 9centime nan maket isit e ki gen anpil variyete gou.
Sak vid pa kanpe, ni li pap kap aprand ! An nou ede fre nou yo !!.

Twaziem ide :
Mande medecin e infimiye Ayisiyen yo pou mete b'wat katon devan lopital pou kolekte vitamin, aspirin, pelicilin, medicaman pou diyare e vomisman kap touye ti moun piti nan peyi d'Ayiti.

Mwen apran'n nan fund raising ke Ayisiyen pa bay lot Ayisien parey yo lajan fasil konsa akoz de move egperiyans ke yo fe avek lot Ayisiyen ki itilize lajan yo nan move kondisiyon.
Petet par mank dexperiyans ou biyen move gestión.
Konsiyans yo a di yo.
Premiye bagay pou nou mete nan tet nou:
Bay piti pa chich!!

n
SVP ajoute inpe ide pou mwen nan list la.

Mesi

Mwen si ke Administrate a pral retire apel sa sou section sa e al voye'l domi nan seksiyon Development&Invironment.
Sa pap fe'm mal paske se la poul dwe ye.
Nan seksiyon sa, gen youn atik ki te paret dan jounal "Le Monde 9 Avril 2005" ke Guy Antoine te mete nan Ann Pale Forum nan ki te titre: L'argent de la Diaspora.

Se youn bel atik ke mwne li e reli an pliziye fwa.
En Amérique latine, les "remesas" ont atteint 45 milliards de dollars en 2004
Nou memm nan Diaspora nou preske rive voye youn milliard dolla chak ane e peyi a pi mal. Nap soufle van nan youn karotchou ki gen gwo trou la dand. Sa ke nou pa remake se ke gen anpil moun ki pa gen fanmi yo lot bo dlo nan Diaspora. Moun sa yo pa jwen anyen minzanmi. Sa ki gen fanmi yo lotbo dlo gen bel rad ak souliye, e lajan vet nan d
eye poch yo e pafwa yo kap di 2 ti mo angle ou biyen pagnol.

kidont problem ekonomik e sosiyal sa nan tout kouch nan sosiyete. Komanse pa neg Petion-Ville, desand nan neg Boudon, neg Post Marchand, neg Ba peu de chose, neg Carrefour, neg Cite Soleil, neg Cite Boston etc..Memm nan Diaspora tou nou gen pwoblem, gen neg Brooklyn, neg Long Island, neg Miami, neg Boca Raton e mwen kap kontiniye san rete nan jwet monte desand sa.

Konklisiyon an se ke neg monte e pran grad nan sosiyete Ayisiyen'n nan e lot sosiyete Diaspora etranje dapre mezi wonga w mezi lajan w e sa pa gen anyen pou we ak koule po youn moun.
Si nou vreman interese nan ede pep la, mwen ta swete ke nou konmanse pa reflechi ke nou memm nan peyi blan, nou genyen plis ke nou bezwen sa fe ke'm sere anpil.
Petet se gwanmoun ke mwen komanse ap gwanmoun e ke pitit mwen yo pa sou bo Ayiti memm jan ak mwen.

A parti'r de la fe konsiyan nou ak tet nou travay pou nou we ki jan ke nou kap ede pep la.

n
Map kite nou ak youn ti istwa.
Avan ke mwen te pati al lotbo dlo, mwen te pwomet Adrien, youn gason lakou la kay paran mwen ke rive'm rive nan peyi blan, map voye youn televisiyon an koule bali. Promet se det, 3 mwa pa pase, televisiyon an al jwen misiye.

10 ane pase, mwen rankontwe misiye nan Miami, e nou tap bay 2 e 3 blag tan lontan. Misiye di'm:
Michel, televisión sa ke w te voye a se pa pou mwen selman w te voye'l, se pou tout vwazinaj la ke w te voye'l.
A koz televisión an koule sa, lakay mwen vin'n tounin youn stad futbol telman li chaje ak moun. Televisiyon sa fe 8 ane ap bay moun nan katiye a plezi net alkole.

Mwen di nan ke'm, gade youn ti bagay sinp konsa ki fe anpil moun plezi pandan de zane e moun sa yo pat jan'm konnin non mwen ni ki yes mwen ye.

Let's keep it together--and simple!!
Michel

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Jan 13, 2006 9:53 am

Michel,

M dakò ak lide w bay yo. Mwen menm tou bò kote pa m, ansanm ak kèk zanmi, nou fè efò mete ti moun lekòl e bayo tout founitiklasik nesesè. Yon bon nèg pa m fè ouvri yon lekòl la a ane pase. Anpil timoun antre ladann ak kè kontan. Efò n ap fè kounye a se jwenn mwayen pou prepare pou yo lane pwochenn, paske gen plis ti moun ki vini pase sa n te prevwa.

Ekzanp televizyon an montre kijan yon bon aksyon ka touche lavi anpil moun (ripple effect). Malerezman, se konsa l ye tou pou moze zak malonèt. Lè nou frape yon sèl moun, an reyalite se pa limenm sèl ke nou frape. Nou frape tout fanmi l, tout zanmi l, tout tatawèl li ak bizawèl li (kòm leonel ta di).

Anplis de sa, gen yon bagay ou di ki atire atansyon m:
[quote]...Nap soufle van nan youn karotchou ki gen gwo trou la dand...[/quote]
Se vre. Kawotchou a gen yon gwo twou ladan, e si nou pa janm rive bouche twou a se preske lave men siye atè. Epout
an, gen nèg ki espesyalis nan kreve kawotchou...

gelin

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Fri Jan 13, 2006 12:41 pm

Haitian hip-hop star takes stardom home
Wyclef Jean returned to his country to mark the one-year anniversary of an anti- violence organization he founded.
BY JACQUELINE CHARLES
jcharles@MiamiHerald.com

Hip-hop artist Wyclef Jean, who helped redefine the image of Haitian Americans when he walked onto the world music stage with a Haitian flag around his neck, returned to his native land Thursday in hopes his stardom will touch lives.

Jean, a member of the Grammy-winning hip-hop group The Fugees, returned to Haiti just weeks before the country's on-again, off-again presidential elections and on the heels of reports that Hollywood couple Brad Pitt and Angelina Jolie plan a surprise trip to Haiti today.
Jolie, a friend of Jean who is reportedly pregnant with Pitt's child, is in the neighboring Dominican Republic filming Robert De Niro's latest film, The Good Shepherd.

Jean, would not sa
y for certain whether the reportedly expectant mother indeed will make an appearance but Port-au-Prince was abuzz with rumors of an impending visit by Jolie, a goodwill ambassador for the United Nations High Commissioner for Refugees.

''Just follow Haiti closely tomorrow,'' Jean told The Miami Herald in a telephone interview from Port-au-Prince.
Jean said he went to Haiti to help mark the one-year anniversary of Yéle Haiti, an organization he founded to make a change in the violence-plagued country. He last visited his homeland a few months ago, he said, when he went to collect his voter ID. He still holds a Haitian passport.

Yéle Haiti, which has the support of several Haitians and Hollywood celebrities including Jolie, is dedicated to changing the lives of Haitian youths through various activities including teacher training, food, sports, environmental and arts programs.

''It's all about the kids,'' Jean said shortly after arriving from New York,
where the day before he had met with U.N. Secretary General Kofi Annan to tout his foundation's good works.
''This is a nonpolitical movement focused on helping kids,'' he said. ``
This is a new idea for development. They have tried other things and they didn't work.''
According to Jean and the foundation's brochure, Yéle Haiti is paying the fees of 3,600 school children, rebuilding 20 schools and upgrading teacher skills in 16 schools in the flood-ravaged Gonaives region.

In Port-au-Prince, the foundation, with the help of local Haitian hip-hop musicians, helps feed about 2,700 adults and children every two weeks in the violent slums of Cité Soleil and Bel-Aire. It also promotes after-school sports programs to help deter children from gang activities.

In addition to visiting children at the local jail, Jean said he plans to visit the slums, where armed gangs often operate.
''I always go visit the gangs. I am alway
s in the area of Cité Soleil,'' he said. ``You live and you die, but what's important is my mission.''
A 10-year-old who came to the United States from Haiti, Jean at 35 is a superstar. Through his music, he has kept audiences moving both in English and Creole. But it was the 1997 Grammy Awards that endeared him to many Haitians; that's the year he boldly walked onto the stage with the Haitian flag hanging from his neck.
It was at a time when anti-Haitian and immigrant sentiments left many Haitian Americans ashamed to admit who they were.
Today, Jean says he still wants to use ''my superstar status to mobilize Haitians'' in the diaspora and in Haiti.

Two months ago, he took a giant step toward this by purchasing Telemax, one of Haiti's leading television stations.
He dreams of becoming the Haitian version of Bob Johnson, the man who revolutionized television for African-American audiences.
''He wanted to put black people on television so they could see their likeness,'' J
ean said. ``We are hip enough to purchase the biggest television station in Haiti and to be able for the first time, work with Sesame Street and create Creole cartoons for kids; to do our own cooking shows, reality shows.''

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Fri Jan 13, 2006 3:14 pm

Gelin ekri : [quote]Mwen menm tou bò kote pa m, ansanm ak kèk zanmi, nou fè efò mete ti moun lekòl e bayo tout founitiklasik nesesè. [/quote]
Gelin mon che'r, mwen apresiye sa anpil e mwen fiye'r de moun kankou w e ekip zanmi w yo.
Bay edikasiyon pi inportan ke bay lajan. Ti moun piti se yo ki aveni peyi a.
Mwen memm mwen konsene de mank de parite ki genyen nan sosiyete Ayisiyen nan e rol Diaspora genyen pou jwe nan developman peyi a. Fok govenman fe youn jan pou ke moun ki pa gen fanmi yo nan Diaspora jwen youn ti kichoj tou.

E fason ke yo kap fe sa se ankouraje Diaspora e etranje pou pote bagay pou lot malere tou e depui aeropo mete bagay sa yo nan youn bowat spesiyal ki sou kontrol organizasiyon konsekan e mandate pa depatman afe sosiyal, edikation e relijiyes ki pou fe kolek e distribisiyon bagay sa yo bay ti moun ki pa gen fanmi yo lot bo dl
o.

Yo kap mete bowat ak pliziye koule e pou chak diferan bagay.
Bowat pou manje (soup ramen, spageti, avoan'n, let e farine an poud etc)
Bowat pou produi sanite'r (pat dantifris, bros a dan, dezodoran, kotex, syrop grip, savon lesiv e ko, vitamin, aspirin, pelicilin etc).
Bowat pou founiti klasik ( plim, kaye, kreyon, reg, etc).

Bay chak Diaspora e etranje ki patisipe nan program sa youn ti kado souveni. Tout bagay sa yo kap ale nan youn depot central ki lokalize nan plizie kouwen nan peyi a.
Diaspora fe anpil bagay, min bagay sa yo gaspiye e mal itilize, e pa realize anyen positif, paske bagay sa yo pa fet sou kontrol. Kontrol se youn nan mo ke mwen remin anpil.

Lajan transfe
Sa mwen di la se troket la, pi gwo chaj la se lajan transfe. Sa yo rele devis etranje, lajan amerikin e lot peyi ki rantre nan
peyi a (si yo antre vre) e moun pa we kote lajan sa yo fe.

Yo di ke moun ki gen mezon transfe sa yo detounin la jan sa bak nan peyi lot bo dlo.

Yo di ke mezon transfe sa yo vand lajan sa yo bay moun ki bewen vwayaje, e voye lajan bay pitit yo kap etidiye lot bo dlo.

Yo di ke se gouvenman ki an konbinezon avek mezon transfe sa yo detoune lajan sa yo, e vide goud Ayisiyen sou mache a ki li memm kreye youn inflasiyon anraje.

Govenman kap vini an fok li vreman seriye pou'l sa kontrole safe lajan Diaspora sa pou res peyi a ka benefisiye vreman de presans Diaspora ki jiska presan ap divize ti ayisiyen de sak genyen paran lot bo dlo avek res popilasiyon an.

Gelin ekri:[quote]Anplis de sa, gen yon bagay ou di ki atire atansyon m: Quote:...[quote]Nap soufle van nan youn karotchou ki gen gwo trou la dand...[/quote] Se vre. Kawotchou a gen yon gwo twou ladan, e si nou pa janm rive bouche twou a se preske lave men siye atè.
Epoutan, gen nèg ki espesyalis nan kreve kawotchou... [/quote]
Gelin, espesialisasiyon mwen se kawotchouman. Mwen ranje kawotchou ki kreve.

Min gen lot neg, plezi yo se vide grenn klou, ak moso boutey(zizani e deziniyon e pagay nan mitan pep la) pou kreve kawotchou sosiyal e ekonomik peyi a e answit paret tet yo kom kawotchoumen.
Moun sa yo nan profesiyon nou yo rele yo “economic hit men” e yo la lakay nou ap opere.

Moun seriye kankou mwen pap mande malere soufflé van nan poumon yo nan youn kawotchou ke'm konnin ki kreve.
Fok mwen gen kouraj pou'm di yo ke se tan yo ke yap pedi.
An nou bouche tout twou sa yo dabor(koripsiyon, injistis, diskriminasiyon, mechanste, abi, vole e tout lo viye twou yo) anvan ke nou mande pep la soufle van ki se mare vant yo soufri an esperan youn vi niyo.

Mwen pa fe bagay konsa!

Ann Pale bel bagay e vide ide ki kap sevi pep defavorize a.
G
ifrant Marcien Toussaint boss papa!
Tounin sou sit la! Nou bezwen tande vwa w!!!

Michel

Post Reply