Akasya

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1289
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Akasya

Post by Guysanto » Mon Oct 01, 2007 1:14 pm

From Bouli in Ann Pale I
[quote]Sonje lE-n te piti Ayiti, pifO nan nou te konn bwE te flE Akasya lE you grip kroke nan goj nou twO lontan. (Nou te konn pase youn lOt nan betiz poutEt n'ap bwE ti pOsyon majik vodouyizan an kachEt.) Men eske nou janm konnen Akasya te gen tou sa sou li?

Gade pa boule je, al pran you jOf:
http://www.treesforlife.org/project/mor ... ult.en.asp

Siman nou pa gen pye Akasya nan lakou lakay nou, n'ka jwenn li isit sou fOm bwason Zija. (M'ap fE reklam san touche sou sit Guy an.)[/quote]


[quote]Bouli, sa se bon jan enfOmasyon. Mwen kontan wE nou prezante bagay ki kab itil yon moun tout bon vre nan lavi a.

Men sepandan, mwen pa wE ki kote yo pale sou bwason Zija sou sit la. Ede m twouve li. [/quote]


[quote]Guy,

Mwen toujou pase anba fenEt la san mwen pa di anyen menm lE mwen mouye. Jodi an menm mwen louvri fenEt la epi-m tande you kout tanbon Azor ak Harold ki enspire-m. Mwen tou lage twa fey nan lakou a.

Mwen tElman konnen ou se mache chEche ou t'ap tonbe sou li san devine. Men youn nan kote mwen te tonbe sou li. Si ou fE tan ou ka menm distribye-l tou: http://www.myzija.com/drinklifein/
[/quote]

Post Reply