Page 1 of 1

Yon nòt sewòm Widy voye pou mwen

Posted: Tue May 16, 2006 11:09 pm
by admin
Mwen pa mande Widy pèmisyon li, men m'espere li va padone-m ke mwen pran chans pou m pataje avèk nou bèl sewòm sa li voye pou mwen la nan moman sa mwen wè preske tout zanmi yo fin abandone fowòm lan (dimwen menm si yo pa abandone l, yo pa patisipe ankò).

Widy, mèsi anpil. Ou pa fè yon lide jan nòt la fè mwen plezi, e pa sèlman pou kontribisyon fimansyè ou voye avèk li an.


[quote]
Paris le 27 avril 2006

Ka ou fè Editè,

Ou dwèt ka di kè-m se on boug an kouyonnad, men se pa la vepasite, men la pepasite. Epi zafè distans la e lè fèt kè nou pa si menm kontinan an, sa pa ranje zafè nou, men mwen toujou sav kè se oun obligasyon ban mwen dè pòte soutyen an mwen pou WOH.

Nòmalman se jan dè soutyen la sa sipoze fèt natirèlman, men se mwen ki an fòt piskè mwen pa janm pòte pon kontribisyon finansyè ba sit la.

Se pa vle pa kè-m vle pa, men epi tout tribilasyon kè-m te pase se dènye tan la, mwen te oblije woufè kò an mwen, men mwen toujou te konsyan kè antrèd finansye se sèl bagay ki pe pèmèt noud dè wè douvan an nou.

Dayè tout relijyon ka fonksyone si prensip tala, men pou kont mwen, mwen ke di-w oun pwovèb pa bò nou "Kòdonye toujou mal chose".

Mwen ka voye deja oun 50 (Euros) ba ou e mwen ke voye rèstan lan pli ta.

Mwen sav kè se pa oun lo lajan, e se pou sa kè-m pisime fè-y nan de fwa.

Pa oubliye make pou orijin Gwadloup.

M'espere kè lajan la pral rive jous a ou.

Kenbe rèd.

Oun bon boug a-w

Widy[/quote]

Mèsi anpil, Widy. Mèsi, Gwadloup tou!

Kontribisyon-w lan pa piti. 50 (Euros) fè yon ti jan plis pase $64. Kidonk, mwen pa twouve li piti ditou. Men se pa valè finansye a ki plis touche mwen, se santiman solidarite ou ak travay ke m'ap fè la depi konbyen lane san pran souf. Mwen renmen anpil jan ou pale Kreyòl, sitou lò m'ap li bèl fraz tankou "se pa la vepasite, men la pepasite". Monchè, nenpòt ki lè mwen gen pou mwen prete fraz sa nan men ou pou m sèvi avèk li tou, paske mwen renmen jan li sonnen an. Ou ta di se fragman yon bèl powèm.

Tankou mwen kab di madanm mwen "cheri, se pa la vepasite, men la pepasite" lò mwen twò fatige (byen ke... li pi vit ta di mwen sa, ke se mwen menm ki ta di li sa).

Monchè, mwen wè ou ekri "bagay" olye ou ekri "biten", alòske mwen te fin abitye ak mo "biten" an nèt!

Antouka, Widy, pa fatige tèt ou, se yon bèl kontribisyon ou fè la, e anpil nan nèg lakay mwen yo te kab suiv egzanp ou bay la. Kidonk, ou pa bezwen fè okenn eskiz... toutokontrè!

Mèsi anpil pou jenewozite ou epi sitou pou amitye ou.

Yon jou, nou va rankontre. Petèt pou rankont anyèl Ann Pale lane kap vini an (si gen enterè nan Ann Pale toujou!!) Si se pa sa, nou va rankontre kanmenm nan yon lòt okasyon, tout lide mwen di mwen sa.

Mèsi ankò epi, oumenm tou, kenbe rèd.

Oun bon boug a-w,

"Editè a"