Page 1 of 1

Apye nou ye :-)

Posted: Thu Jan 01, 2015 8:22 pm
by Carline
Bonswa tout zanmi Ann pale m yo! Ma p swete nou tout yon bòn ane 2015!

Re: Apye nou ye :-)

Posted: Thu Jan 01, 2015 9:03 pm
by Guysanto
:D Mwen kontan wè w ! :D

Re: Apye nou ye :-)

Posted: Mon Jan 05, 2015 8:24 pm
by Serge
Bonswa tout kanmarad yo,

Mwen pat ko gen tan swete tout moun Bòn Ane. Li panko twò ta. Map swete nou tout ak tout fanmi nou tout bon bagay pou 2015, anvan tout, LASANTE. San lasante, nou pa nan batay ditou. Power Ball la a vin apre.......

Serge