Page 1 of 1

Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Dec 25, 2014 1:33 pm
by jafrikayiti
Fanmi yo, mwen di Guy mèsi daprèzavwa li louvri fenèt la pou fanmi an vin pale ti koze li ankò.

Depi dènye fwa nou te reyini bò fenèt la kisa ki pase?

Mwenmenm mwen ka site kèk koze men, mwen pa konn tout.

Antouka...

1) KPP, konbit pou pòtapiman ap vale teren. Si ou kwè m manti alewè aksyon Milou nan http://www.portapiment.com

2) Serge Bellegarde chita kòtakòt ak 32 lèzòt, pami yo Kaptenn Koukouwouj, Pimich, ak Michel Degraff, nan AKA (Akademi Kreyòl Ayisyen) tou nèf nou an. Si ou kwè m manti, alewè www.kreyol.org

3) Guy ak Chris ap fè bèl postè sou facebook....

4)...

5)...

jwèt pou ou...

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Dec 25, 2014 1:46 pm
by Frantz
Mwen kontan antre nan Window an jodi an. Wi gen anpil bèl bagay ki realize depi Facebook anvayi teritwa sakre nou an: Anplis desa ki dejà di , vwalatipapa Guy gentan Granpapa; anpil tan pase men nou toujou sonje window an . Nap espere ke tout fre ak sè ansyen kanmarad yo ap tounen pou toutbon. Aktyalite sou lang kreyòl lan dejà poukont pal ap yon sijè espesyal pou tout kanmarad window an...
Koulye an se jwèt pa w ....

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Dec 25, 2014 2:19 pm
by Gelin
Apali papa :)

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Dec 25, 2014 3:14 pm
by Jgpalmis
Bon m' mize nan rout se vre men m'rive nan lakou-a.

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Dec 25, 2014 10:57 pm
by Tidodo
Mwen pral rale ti chèz mwen poum chita koute pawòl anba bouch kèlke lan pi bèl reprezantan ti peyi nou an, e kelke lòt peyi, pwodwi.

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Dec 25, 2014 11:53 pm
by Shelony
finalman, mwen rantre nan kay la e se pa ti kontantman mwen genyen

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Fri Dec 26, 2014 11:54 am
by Tayi
Kè poze pou nou tout nan fanmi an!

Mwen kontan anpil prezans nou nan kay la.

Pou kontinye ak lis Jaf la, depi dènye fwa nou te reyini:
Mwen te òdone pè an Ayiti! Jiskaprezan se Ayiti m ap frape. Mwen kontan la malgre tout fristasyon mwen jwenn nan move jesyon peyi a, nan mank jistis pou pòv yo, nan mank sèvis pou ti malere yo, elatriye.

Bondye bon. Mwen gen espwa toujou. Mwen pi reyalis kounye a sou sitiyasyon peyi a; mwen pa ideyalis. Men, jan m di l deja, mwen gen espwa.

Bondye beni nou. E kòm Nwèl se yon sezon, se pa yon jou sèlman (A, gen nan nou ki pa t konn sa non :-)), m ap kontinye di nou tout Bòn fèt Nwèl!

Tayi

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Fri Dec 26, 2014 1:25 pm
by Anacaona
Bon, mwen retounen nan lakou wa!

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Fri Dec 26, 2014 2:42 pm
by Frantz
Mwen kontan deske gen moun ki apiye bò fenèt la. Mwen kontan aprann kek bon nouvel depi nou te rale fenèt la..
.Nap pwofite konplimante Tayi pou kokennchenn realizasyon saa. E yon gwo mesi deske li di nou li gen espwa pou peyi an.
Sa se bon. Nouvel.
Map pwofite salye tout frè ak sè m yo pou m di : ann kenbe fenèt lan ouvè. . Ann Pale!

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Fri Dec 26, 2014 4:32 pm
by Shelony
Mwen menm tou mwen vle felisite Pè Louis (Tayi) pou reyalizasyon sa-a e mwen vle remèsye li pou tou èd lap bay lakay paske se pa you bagay ki fasil pou you moun deside retounen lakay aprè ou fin goute lavi pa bò isit. E kòm Frantz remake, li pran anpil kouraj ak detèminasyon pou kenbe lespwa pou Ayiti manman cheri nou an.

Pou kontinye ak lis Jaf te komanse-a, map di depi dènye fwa nou te kontre nan Ann pale,
-prezidan Obama monte pou you dezyèm fwa. Se you gwo reyalizasyon paske li se premye prezidan nwa e anpil nan nou komanse sou mwen te panse li pa tap monte menm you fwa. Fè you ti koudèy sou echanj nou yo nan epòk premye eleksyon an pou nou wè koman nou te diskite depi nan primè yo pou jis rive nan eleksyon jeneral yo.

-You gwo lidè nwa mouri e se Nelson Mandela. Anpil krye ipokrit ak flè senbolik depose pou li.

Epi, relasyon ras ak koulè, ni nan peyi kote Obama prezidan an, ni nan rès monn lan kote tout moun tap pale de Mandela, toujou rete frajil kote you group moun toujou plis viktim e you lòt group toujou ap akize group viktim lan de tikriye ki pa ka apresye progrè ki fèt nan dosye sa a.

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Sat Dec 27, 2014 11:02 am
by Tidodo
Konpè Jaf, onè e respè. Depi dènye fwa a, mwen te rankontre ou lan youn lan bagay pou gwo travay konpè Milou ap fè lan Pòtapiman an. Se te yon kokennchenn privilèj pou mwen, e mwen te apresye anpil prezantasyon ou te fè an. Sou bò pam, lan ane 2012, mwen te kòmanse yon efò pou ede Lopital Sen Antwan lan Jeremi a. Nou mete tout estrikti pou'l fonksyone byen, 501(c)(3), moun ki byen koni lan vil Jeremi an lan Konsey Administrasyon'l lan, etc. Sepandan, pi gwo pwoblèm lan se motive moun Jeremi ki lan dyaspora la, ki kapab, pou ede, e, fè administrasyon lopital lan kolabore avè nou pou resevwa èd lan legalman. Men, bondye bon, pito nou ale dousman, men nou rive lan bon pò!

Re: Depi dènye fwa nou te nan lakou Annpale

Posted: Thu Jan 01, 2015 1:29 am
by Tayi
Mèsi Frantz ak Shelony pou bèl mo ankourajman nou!
Tidodo m kontan anpil pou gwo kokenn chenn travay sa a w ap fè nan Jeremi. Monchè kolaborasyon moun yo pa toujou fasil, men pa dekouraje paske w ap ede anpil moun ki san vwa e ki san mwayen. Sektè medikal la se youn nan sa ki bezwen plis atansyon an Ayiti. Bon teavay! Bondye beni w!