Widy swete nou Bon Ane 2005 nan fason pa li!

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2153
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Widy swete nou Bon Ane 2005 nan fason pa li!

Post by admin » Sat Jan 01, 2005 4:02 am


Widy invites you to listen to the following album... I did and I enjoyed it a lot. I hope that you will be able to listen to it as well. If you cannot, let me know. Perhaps I can help you with the configuration of the sound on your PC.

On the music itself, I only know the titles of the songs and that Widy is one of the featured drummers, He has a solo on tracks 1 (Premye Vwayaj), 4 (Dezyèm Vwayaj), and 6 (Son). I hope that Widy will give us more information on the music, musicians, rhythms, etc. Here are the tracks:
 • Premye Vwayaj
  [/*:m]
 • Pen e Plezi
  [/*:m]
 • Eritaj
  [/*:m]
 • Dezyèm Vwayaj
  [/*:m]
 • Twazyèm Vwayaj
  [/*:m]
 • Son
  [/*:m]
 • Poulak e Silak[/*:m]
Pou 1ye janvye 2005 sa, Widy envite nou koute yon albòm mizik yo rele K-Lòv. Jan nou konnen petèt, Widy se yon bon tanbouye. Li toujou pale avèk nou sou tanbouye gwadloupeyen e tanbouye ayisyen ki jwe a Pari e nan Gwadloup tou. Widy te deja voye 2 CD ban nou:

Koute KA-O-KA (Mizik Bitasyon) ak TCHEBELE (pogresiv ka)

men nou poko te gen opòtinite pou nou tande Widy limenm jwe dirèk pou nou. Men jodi a, se sa Widy fè menm pa lentèmedyè Ann Pale. M espere nou tout va apresye bèl jès sila.


nPawòl mwen kout, men mwen kab di sensèman ke mwen te kontan tande mizik la. Mwen te jwe li sa gen de twa semèn pandan mwen te sou wout pou m ale Philadelphia. Mizik la te sonnen byen nan machin lan. Li te ede m pa dòmi sou wout tou. Mwen fèt fin tande CD a ankò e mwen byen amize m yon nouvèl fwa. Mèsi anpil, Widy.

Widy gen yon solo sou trak 1, 4, ak 5. Koute yo byen epi bay kòmantè ou si ou vle. M espere tou Widy va bay plis detay sou CD a ak mizik ki sou li a, paske se tit seleksyon yo sèlman mwen konnen.

Bon, mesyedam, se kado mwen ak Widy ofri nou pou nouvèl ane sa. Karese tanbou an jouk li jou.

Widy_

Post by Widy_ » Mon Jan 03, 2005 4:59 pm

Onè e rèspè

Mwen ka tienn a rèmèsye tou frè fowòm la ki pèmèt mwen tou dè pran konsyans dè enpòtans a tanbou pa asi kote nou.

Mwen peke fè twòp detay èvè zòt, men mwen ke eseye pòte ba zòt de enfòmasyoun si mizik tala e tit a mizik yo.

Prèmye vwayaj

Li ka koumanse pa oun boula a djòl pou rantre adan oun ritm tanbou kè nou rele "KALADJA" lè i ka di-w (bato la sòti o kongo......)

Apwe sa i ka rantre adan oun ritm TOUMBLAK (men se pa oun toumblak chire men oun toumblak plito size)

Son tala ka pale nou dè listwa zansèt nou ki te sòti lafrik pou o bò nou, e i ka di-w : kongo la rive pa bato la, manman milat la rive pa bato la, sòsye la rive pa bato la........etc.

PENN E PLEZI

Ritm a son tala se sa nou rele "KALADJA" ki se oun ritm pli melankolik.

Dézièm tranch ritmik li, se osi oun toumblak size.

Fò zòt sav kè son tala, plis pase 10 lanne, li teka rèprezante mizik pou anonse moun ki
mò gwadloup nan radyo, ki fè dèpi ou te tann li nan radyo, ou pral tann tout moun ki mò nan zil la.


Dezyèm vwayaj la kant a-y, li ka anonse vwayaj moun ki sòti nan karayib la pou ale emigre nan tout jan dè peyi kon amerik di nò, ewòp....toupatou.
Se byen oun reyalite i ka rèprezante ban nou.

Ritm tanbou li se sa nou rele oun LEWÒZ ki se oun bèl ritm tou piskè lè zansèt nou teka soufè se asi ritm tala kè yo teka pran kouray.

Twazièm vayaj la a tou a-y li ka rèprezante oun trajedi a oun pè dè fanmi, ki oblije vann tou sa i ni, pou-l a-y chache ti moun a-y ki pati lòt bò dlo dèpi nanninannan.

Li ka di nou, kè li poko janm trape nouvèl, e ki pa bato, ki pa kannòt, ki pa aviyoun, li sav kè li ke vwayaje, pou-y a-y chache ti moun a-y.

Oun moman li ka di nou si-w vwè Jera teka travay lè i te an gwadloup vwazino, jòdijou li pateke vwayaje o vwazino
mwen ka soufè, sa douloure, sa dezolan.......

Li ka di tou, kè li vann tou sa li te ni, kon kabwèt a bèf li se pou l
pesa vwayaje, pou-l a-y chèche ti moun a-y.

SA KA MONTRE NOU KAN MENM Kè GEN MOUN KI RENME TI MOUN YO OUN LO (kontrèman a sa yo ka di)

Ritm mòso tala se youn KALADJA li ye.

Dènye soun-an kè yo rele SON se mwen ki ka fè solo asi-y tou e ritm li se sa yo rele MENNDE.

Konsènan kout tanbou mwen, zòt pe rèkonnèt li piskè mwen se solo koris tanbou yo nan 1st vwayaj la, 2nd vwayaj e si mannde la (SON).

Mwen ka kenn tou a rèmèsye misye Séjò mèt a mizik la dè akòde mwen otan èspas nan travay li, e mwen kwè kè mwen woumèt li fòs la tou.

Pou bout, mwen ka tienn a rèmèsye nèg fowòm la, ki pèmèt mwen kounyela, dè pran konsyans dè enpòtans a tanbou, e gras a ankourajman dirèk ou endirèk yo, yo ban-m fòs e kouray, pou mwen dekouvè dòt biten ankò si TANBOU GWO KA.

FÒS E KOURAY BA TOUT FRè NOU YO.

WIDY

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2153
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Jan 03, 2005 10:31 pm

Widy, èske ou kab ban nou non mizisyen yo ak chantè yo, epi ki enstriman yo jwe tou?

Mèsi!

Widy_

Post by Widy_ » Tue Jan 04, 2005 3:45 pm

Editè,

Mwen teja pale oun fwa dè se mizisyen la si oun dòt post, men kon mwen te di, sete jòs 3 tambou don 2 ritmik ak oun makè solis, èvè repondè ak oun chantè lidè.

Se sa baz mizik nou èvè byen si, britaj kon marakèch, siyak, bwa banbou...etc.

Pami se tanbouye la te ni misye Roger, misye Eric epi mwen. Roger pran oun chimen pèkisyonis entènasyonal, misye Eric ka joue èvè diferan atis nan gwadloup epi mwen ki ka jouwe ti bwen toupatou men ka travay plis adan oun objèktif dè rèchèch fondamantal.

Chantè lidè yo, li se mèt travay tala, se misye Likibè Sejò, oun vayan jouwa a nonm.

Li menm li, li pran tou youn dòt chimen, ki nou pe di ki ka touche a pe prè travay a JAF sètadi, yo ka fè mesaj pase pa pawòl sible ba pèp la.

Se nan òptik tala kè li fè POULAK E SILAK. Gen oun nouvo mòso, li ki ka di ou,

"Menm si an lantèman moun byen, menm si an konfimasyoun moun byen, e menm si an batèm a kòkòt moun by
en, se lè ni byen a separe ou ka vwè ki moun ki byen byen byen"

A pa sa, gen dòt mizisyen kon le de frè Vamur don Claude ki se batè group kasav la, li ka fè britaj piskè li pa oun tanbouye, epi frè li, ki ka jouwe flit si penn e plezi. Boug tala se pwofesè mizik li ye nan gwadloup.

Gen oun fanm gwadloup ki ka jouwe sentetizè èvè oun dezièm ki ka jouwe flit tou.

Tout moun yo, eseye ba-y sa yo gen dè mye nan yo pou nou rive a rezilta tala.

Jòdijou, mizik tala rantre nan gran klasik mizik gwo-ka gwadloup e li fè pati dè eritaj kiltirèl a peyi la.

Widy_

Post by Widy_ » Sun Jan 09, 2005 4:13 pm

Editè

Se jous oun ti rèktifikasyoun mwen te vle fè, o lye dè son 1, 4, e 5 kè ou mete pou solo tanbou mwen, se de prèmye a boun men se pa si trak 5 la kè mwen ka jwet men byen si trak 6 la, mòso kè yo rele SON.

Mòso tala se mòso prefere an mwen piskè se oun ritm MENNDE konmwen di avan e ritm tala, ou ka touve-y Gwadloup, men Jamaica tou adan sa yo rele pa asi kote yo (Nayaginghy sound), men nou ka touve-y tou an Lejip, e plen dòt peyi afriken ankò.

Mennde la tro bèl pou nou pe pase si sa e dè tout fasoun tanbou se oun bèl biten e fò nèg fè tout biten pou gade tanbou la pou yo toujou renme-y tou.

Fò pa nèg lage tanbou la.

Widy

Widy_

Post by Widy_ » Sun Jan 16, 2005 2:06 pm

Mwen te jòs (angle kreyòl term) le fè oun ti parentèz si mizik tanbou matiniken.

A konesans mwen, non mizik tradisyonèl yo se sa yo rele "TANBOU bèlè" e si nou chache rasin mizik tala, mwen ke di kè se menm biten ki ou ka touve nan mizik ayisyen yo.

Nan ritm tradisyonèl a mizik vodou yo, ou va wè rèsanblans èvè ritm tanbou bèlè a, men mwen pe pa èsplike koensidans tala.

Dayè nan fasoun pale matiniken yo, ou si zò le nan kreyòl yo, yo ka itilize plen mo kon ayisyen menm.

Se kon sa kè yo ka di : bagay, bagay tala, alòs kè si gwadloup nap di biten e biten la sa.

Se kon sa kè oun non profit association nan LONDON rele yo : MENM BITEN MENM BAGAY.

Post Reply